Magyar Kardiológusok Társasága On-line

Magas vérnyomásból származó mortalitási statisztika

Tartalom

  In: Orvosi Hetilap.

  magas vérnyomásból származó mortalitási statisztika magas vérnyomás elleni légszomj elleni gyógyszer

  Korábbi vizsgálatok eredményei alapján az érfali tágulékonyság paraméterei összefüggést mutatnak a cardiovascularis mortalitással hemodializált betegekben. A különböző paraméterek relatív prognosztikus értékét ugyanakkor egy közös kohorszban eddig nem vizsgálták.

  magas vérnyomásból származó mortalitási statisztika a magas vérnyomás megelőzésének módjai

  Módszer: Dialízis előtt és után 98 betegnél mértük a carotis-femoralis pulzushullám terjedési sebességét, a carotis augmentációs indexét, a carotis pulzusnyomását és a carotis-brachialis pulzusnyomás amplifikációját.

  A betegeket 29 hónapig medián tartomány követtük, majd a cardiovascularis mortalitás és a kiinduláskor mért tágulékonysági paraméterek közötti összefüggést vizsgáltuk log-rank tesztek, illetve a korhoz, diabeteshez és korábban meglévő cardiovascularis megbetegedéshez illesztett Cox-féle regressziós modellek alkalmazásával.

  Az augmentációs indexek, illetve a carotispulzusnyomás-értékek nem álltak összefüggésben a cardiovascularis mortalitással.

  magas vérnyomásból származó mortalitási statisztika zaj a fej magas vérnyomásában

  Egy közös modellben vizsgálva mind a predialízispulzushullám-terjedési sebesség, mind a pulzusnyomás-amplifikáció szignifikáns összefüggést mutatott a cardiovascularis túléléssel [relatív rizikó: 1,23 1,42 és 1,39 1,89 ]. Következtetés: Hemodializált betegekben az érfali tágulékonyságot leíró különböző paraméterek közül a pulzushullám-terjedési sebesség a mérés idejétől független, konzekvens összefüggést mutat a cardiovascularis mortalitással.

  Ugyanakkor a predialízispulzusnyomás-amplifikációs érték további prognosztikus információt hordoz.