Forraszanyag és folyósítószer lágyforrasztáshoz

Forraszanyag lágyforrasztáshoz

Rézcsőszereléshez kétféle lágyforrasz használatos. Ezeket az MSZ EN 29453 szabvány szerint gyártják. A forraszanyag jelölése adja meg azt, hogy az milyen elemekből áll. 

A csőszereléshez felhasznált valamennyi lágyforrasz ónt, mint fő alkotórészt tartalmaz. Ez abból ismerhető fel, hogy az ón mindig az első fém, amelyet az S – ( = Solder, angolul lágyforrasz) betű után jelölnek meg. (Pl. S – Sn97Cu3). A kémiai jel után következő számok a fémek körülbelüli részarányát adják meg súlyszázalékban.

Figyelem! Az itt található telefonon vagy táblagépen nem látszódó elem felfedéséhez tekintse meg a weblapot asztali számítógépről!

Lágyforraszok rézcsőszereléshez (* az adatok súlyszázalékot jelentenek)

Forraszanyag MSZ EN 2945 szerint S - Sn97Cu3 S - Sn97Ag3
Olvadási tartomány (°C) 230 -250 221 - 230
Cu* 2,5 - 3,5 -
Ag* - 3,0 - 3,5
Sn* maradék maradék

  

rezcsoszereles_lagyforrasz.jpg

Lágyforrasz teljes jelöléssel

Annak biztosítására, hogy kifogástalan forraszanyag kerüljön alkalmazásra, a forraszanyagot az alábbiak szerint jelölik:

 • Gyártó vagy szállító jele 
 • MSZ EN 29453
 • A forraszanyag rövid jelölése
 • A forraszanyag RAL minőségjele
ikon_nagyito.gif

 Vannak további lágyforraszok, amelyek ólmot tartalmaznak. Ezeket nem szabad ivóvíz– és fűtésszereléshez használni. A fűtésszerelésben más, ólommentes forraszanyag használható (pl. antimontartalmú forraszanyag). Az egyszerűség és az összekeverés elkerülése érdekében azonban alapvetően csak a fent említett két lágyforraszt ajánlott használni.

Figyelem! Az itt található telefonon vagy táblagépen nem látszódó elem felfedéséhez tekintse meg a weblapot asztali számítógépről!

Néhány fém neve és vegyjele:

Fém Vegyjel Latin elnevezés
Ón Sn Stannum
Ezüst Ag Argentum
Réz Cu Cuprum
Cink Zn Zincum

  

rezcsoszereles_folyositoszer.jpg

Folyósítószer jelölése

Folyósítószer lágyforrasztáshoz A folyósítószer arra szolgál, hogy oxigénmentes forrasztási felületet kapjunk, és a forrasztási folyamat alatt ezt meg is tartsuk. Ennek segítségével a forrasztás hőmérsékletén a forraszanyag befutja a forrasztási felületet, megfolyik, és az anyaggal kötést képez. Abból a célból, hogy a rézcső belső felülete is bevonódjon, a forrasztási felületet fémfényesre kell tisztítani. Mechanikus tisztítás mindig szükséges, azonban nem elég, mert a forrasztási folyamat során a levegő oxigéntartalma miatt az oxidréteg újraképződne. Ennek elkerülésére használják a folyósítószert.

 A folyósítószer meghatározott hőmérséklettartományt igényel, hogy hatását kifejtse. Ha a forrasztási hőmérséklet túl magas, a folyósítószer elég, és nem lesz hatékony. Ezért a forrasztási munkahőmérséklet betartására ügyelni kell.

rezcsoszereles_dvgw.jpg

DVGW jel és RAL minőségjel
rezcsoszereles_lagypaszta.jpg
Lágyforrasztó paszta jelölése (A pasztában lévő forraszanyag önmagában nem elegendő a forrasztási rés kitöltéséhez!)

Lágyforrasztáshoz az MSZ EN 29454 szerint három folyósítószer típus megengedett, amelyeket az alábbi rövid módon jelölnek:

 • 3.1.1
 • 3.1.2
 • 2.1.2

Ahogyan a forrasznyagoknál, a folyósítószereknél is figyelni kell a helyes jelölésre:

 • Gyártó – vagy szállító jele
 • MSZ EN 29454
 • Folyósítószer típusának rövid jele
 • RAL minőségjel
 • DVGW-jel

Lágyforrasztó paszta

Folyósítószer helyett lágyforrasztó paszta is használható. A lágyforrasztó paszták porformájú lágyforrasz anyagból és folyósítószerből állnak. Előny: a forrasztás munkahőmérséklete a forrasztó paszta felolvadásából felismerhető (ezüstszín).

A folyósítószer adatainak kiegészítéseképpen a lágyforrasz pasztákat az MSZ EN 29453 szerinti rövid jellel és a fémtartalommal jelölni kell.

Figyelem! Az itt található telefonon vagy táblagépen nem látszódó elem felfedéséhez tekintse meg a weblapot asztali számítógépről!

Folyósítószer lágyforrasztáshoz:

Folyósítószer MSZ EN 29454 szerint Hőmérséklettartomány (°C)
3.1.1. 150
3.1.2 -
2.1.2 400

 Az első szám jelöli a típust (pl. 3=szervetlen), a második szám a "bázist" (pl. 1=vízben oldódó), a harmadik szám a hatóanyagot, amelyik felmelegítés során a kémiai reakciót beindítja.

ikon_kez.gif

Ivóvízszerelésnél a lágyforrasztáshoz alkalmazott folyósítószer maradványa hideg vízben oldódó (kimosható) kell legyen. A DVGW jel a folyósítószer dobozán igazolja, hogy ez a követelmény teljesül.

Share >