Meleghajlítás és lágyítás

Kemény rézcsöveket az alábbi eljárással lehet hajlítani: 

 1. Lágyítás, lehűtés, hajlítás szerszámmal 
 2. Meleghajlítás kézzel, homokkal való feltöltés után 

A meleghajlítást és lágyítást manapság ritkán alkalmazzák. Mindkét eljárásnál azt a csőszakaszt, amely azután az ívet adja, vörös izzásig kell hevíteni. Ennek az ívnak a hosszát hevítési hossznak nevezik. 90° –os íveknél a hevítési hossz az alábbi ábra szerint jelölendő be.

A legkisebb hajlítási sugárra a meleghajlításnál és lágyításnál ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a lágy csöveknél: 

Meleghajlítás kézzel: r = 6 x dk
Hajlítás szerszámmal: r = 3 x dk

ikon_kez.gif

 Ivóvízvezetékekben a lágyítás és meleghajlítás 28x1,5 mm átmérőjű rézcsövekig bezáróan nem megengedett.

 

rezcsoszereles_hevhossz.jpg

Hevítési hossz 900 -os hajlításnál

 

ikon_nagyito.gif

90°-tól eltérő hajlítási szögnél a hevítési hosszt az alábbi képlet szerint számíthatjuk ki:

a = 2Πr x  α/ 360° Ez a képlet méretre hajlítás esetén is szükséges, mert az megadja az ív egyenes hosszát is. A csődarab kívánatos hossza így a hajlítás előtt meghatározható.

Meleghajlítás homoktöltéssel

rezcsoszereles_homokfelt.jpg

Homokkal való feltöltés

Ha kemény csövet hevítünk, lehetséges vörös izzás állapotában a kézzel való hajlítás. A kézi meleghajlítást akkor alkalmazzák, ha az adott átmérőre hajlító készülék nem áll rendelkezésére.
A csövet ebben az esetben homokkal töltik fel, mert homoktöltés nélkül a keresztmetszet alakja megváltozik. A hajlított csövek belső felületén például ráncok, behorpadások keletkeznének.

Ezért: meleghajlításnál a homokkal való feltöltés szükséges, mert ez a keresztmetszet alaktartását biztosítja.

ikon_kez.gif

 Ívóvízvezetékeknél a homoktöltéses meleghajlítás alkalmazása nem megengedett.

Lépései:

 1. Jelölés 
  • A rövidülési hosszt a csövön jelölni
  • A hevítési hosszt számítani, és a csövön jelölni
 2. Homokfeltöltés 
  • Csak teljesen száraz, finomszemcsés homokot használni (kvarchomok)! Nedves homok felmelegítésnél gőznyomást kelt, ami a töltetre és a lezárt csővégre robbanásszerűen hat – robbanásveszély! 
  • A csővégeket fadugóval lezárni
  • A homokot betölteni, miközben a csövet kopogtatni kell, hogy ne keletkezzenek üregek
  • A másik csővéget fadugóval lezárni
 3. Lágyítás
  • Lágy, semleges lángot beállítani, a rezet helyileg nem túlhevíteni
  • Egyenletesen felmelegíteni! A lánggal az egész hevítési hosszt folyamatos ide-oda mozgatással végigpásztázni
  • A sötétvörös színnél megállni! A túlhevítés károsítja az anyagot!
 4. Hajlítás és ellenőrzés 
  • Kézzel egyenletesen és folyamatosan hajlítani
  • Szöget beállítani, ellenőrizni, korrigálni
  • A csövet hagyni, hogy lehűljön
  • A homokot gondosan eltávolítani 

Lágyítás és hideghajlítás lépései

 1. Jelölés
  • A rövidülési hosszt a csövön bejelölni
  • A hevítési hosszt számítani és a csövön jelölni
 2. Lágyítás 
  • Lágy, semleges lángot beállítani, a rezet sehol sem szabad túlhevíteni 
  • Egyenletesen hevíteni! A lánggal az egész hevítési hosszt folyamatos ide-oda mozgatással végigpásztázni.
  • A sötétvörös színnél megállni! A túlhevítés károsítja az anyagot!
 3.  Hideghajlítás hajlítóeszközzel 
  • A csövet hagyni, hogy lehűljön
  • A csőátmérőnek megfelelő hajlító szegmenset kiválasztani 
  • A hevítési hossz elejét a hajlító szegmens jelöléséhez illleszteni
  • Hajlítani

A lágyításhoz 650 °C feletti hőmérséklet szükséges. Ebből a célból olyan hőforrást használnak, mint a keményforrasztásnál.

Share >