Rézcsövek az új GMBSZ-ben

A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal az alábbi közleményt adta ki: "A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdése alapján létrehozott Gázipari Műszaki Szakbizottság a Szabályzatot felülvizsgálta, és javaslatot tett annak szükség szerinti módosítására. A Szabályzat szakmai és államigazgatási egyeztetése megtörtént.
 
 
 

A Rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az új Szabályzat - ajánlás jelleggel - az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hivatalos honlapján közzétételre kerül. Az oldal elérhetősége:

http://mkeh.gov.hu/muszaki/gazvezetek

A Szabályzat közzétételével a GMBSZ-2008 hatályát vesztette.  Az új Szabályzat továbbra is"csak" ajánlás, mint a korábbiakban, de várhatóan a 2013. január 1-jén megjelenő miniszteri rendelet mellékleteként már jogszabályi előírásként kell majd alkalmazni.

Az új GMBSZ letölthető innen: GMBSZ 2012 letöltés

 

Változások a rézcsöves gázszerelés területén a régi 2008-as Szabályzathoz képest

A 2012-es GMBSZ megengedi a 28-as, 35-ös és 42-es külső átmérők esetén a kisebb falvastagságú rézcsövek alkalmazását csakúgy, mint pl. a német DVGW. Az alkalmazható csöveket az alábbi táblázat szemlélteti, kiemelve az új méreteket:
 

GMBSZ 2008      GMBSZ 2012

12 X 1,0                12 X 1,0

15 X 1,0                15 X 1,0

18 X 1,0                18 X 1,0

22 X 1,0                22 X 1,0

28 X 1,5                28 X 1,0

35 X 1,5                35 X 1,2

42 X 1,5                42 X 1,2

54 X 2,0                54 X 2,0

64 X 2,0                64 X 2,0

76,1 X 2,0            76,1 X 2,0

89 X 2,0                89 X 2,0

108 X 2,5              108 X 2,5

 

Legnagyobb gyakorlati jelentősége a 28-as átmérőnek van, itt nem kell az 1,5 mm falvastagságú cső, szerelhető a 28×1 mm, a cső ára kedvezőbb lesz.

Az új GMBSZ 5.1.2.1 Nem oldható kötések fejezetének b) Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése című pontja szerint: „Az alkalmazott forraszanyag feleljen meg az MSZ EN ISO 17672:2010 [Keményforrasztás. Keményforraszok.] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásainak és legalább 450 °C olvadáspontú legyen, amely felhasználásánál a gyártó előírásait be kell tartani.”

Itt az „MSZ EN 1044 Keményforrasztás, keményforraszok” szabvány visszavonásra került, helyébe az „MSZ EN ISO 17672:2010 Keményforrasztás. Keményforraszok” lépett.

 

… és ami változatlan,

hogy az MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek víz és gáz részére, egészségügyi és fűtési alkalmazásra.] szabvány szerint gyártott rézcső szerelhető keményforrasztással és présidommal. Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezetéket az szerelhet, aki az adott technológiára vonatkozó tanfolyamot (pl. a Magyar Rézpiaci Központ Szakszerű rézcsőszerelés tanfolyamát) elvégezte, és arról tanúsítvánnyal rendelkezik.

A rézcső keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél „kemény” (R 290) vagy „félkemény” (R 250), rejtett szerelésnél „lágy” (R 220) fokozatú is lehet. A szereléshez felhasznált forrasztható idomok az MSZ EN 1254-1 [Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 1. rész: Szerelvények rézcsőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel.] szabvány előírásainak, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldásnak feleljenek meg. 28x1 mm átmérőig helyszínen készült gépi csőhajlítás alkalmazható.

A rézcsöves gázvezeték szerelhető kisnyomáson (MOP ≤ 0,1mbar) szabadon szerelve, falhoronyban illetve elvakolva (szigetelve, pl. a műanyagbevonatos rézcső), középnyomáson (0,1 < MOP ≤ 4 bar) épületen kívül szabadon szerelve.

Kapcsolódó anyagok:

Gáz- és folyékony gáz szerelése

Szakszerű rézcsőszerelés

Share >