Lágyforrasztás - forraszanyag és folyósítószer

Rézcsőszereléshez kétféle lágyforrasz használatos. Ezeket az MSZ EN ISO 9453 (régebbi szabvány: MSZ EN 29453) szabvány szerint gyártják. A forraszanyag jelölése adja meg azt, hogy az milyen elemekből áll. 

A csőszereléshez felhasznált valamennyi lágyforrasz ónt, mint fő alkotórészt tartalmaz. Ez abból ismerhető fel, hogy az ón mindig az első fém, amelyet az S – ( = Solder, angolul lágyforrasz) betű után jelölnek meg. (Pl. S – Sn97Cu3). A kémiai jel után következő számok a fémek körülbelüli részarányát adják meg súlyszázalékban.

Lágyforraszok rézcsőszereléshez (* az adatok súlyszázalékot jelentenek)

Forraszanyag MSZ EN ISO 9453 szerint 402 (S - Sn97Cu3) 702 (S - Sn97Ag3)
Olvadási tartomány (°C) 227 - 310 221 - 224
Cu* 2,5 - 3,5 -
Ag* - 2,8 - 3,2
Sn* maradék maradék


Annak biztosítására, hogy kifogástalan forraszanyag kerüljön alkalmazásra, a forraszanyagot az alábbiak szerint jelölik:  

 • Gyártó vagy szállító jele

 • MSZ EN ISO 9453 (MSZ EN 29453)

 • A forraszanyag rövid jelölése

 • A forraszanyag RAL minőségjele

 rezcsoszereles_lagyforrasz.jpg

Vannak további lágyforraszok, amelyek ólmot tartalmaznak. Ezeket nem szabad ivóvíz– és fűtésszereléshez használni. A fűtésszerelésben más, ólommentes forraszanyag használható (pl. antimontartalmú forraszanyag). Az egyszerűség és az összekeverés elkerülése érdekében azonban alapvetően csak a fent említett két lágyforraszt ajánlott használni.

Néhány fém neve és vegyjele:

 

Fém Vegyjel Latin név
Ón Sn Stannum
Ezüst Ag Argentum
Réz Cu Cuprum
Cink Zn Zincum

 

Folyósítószer lágyforrasztáshoz A folyósítószer arra szolgál, hogy oxigénmentes forrasztási felületet kapjunk, és a forrasztási folyamat alatt ezt meg is tartsuk. Ennek segítségével a forrasztás hőmérsékletén a forraszanyag befutja a forrasztási felületet, megfolyik, és az anyaggal kötést képez. Abból a célból, hogy a rézcső belső felülete is bevonódjon, a forrasztási felületet fémfényesre kell tisztítani. Mechanikus tisztítás mindig szükséges, azonban nem elég, mert a forrasztási folyamat során a levegő oxigéntartalma miatt az oxidréteg újraképződne. Ennek elkerülésére használják a folyósítószert.

 

A folyósítószer meghatározott hőmérséklettartományt igényel, hogy hatását kifejtse. Ha a forrasztási hőmérséklet túl magas, a folyósítószer elég, és nem lesz hatékony. Ezért a forrasztási munkahőmérséklet betartására ügyelni kell.

Lágyforrasztáshoz az MSZ EN 29454 szerint három folyósítószer típus megengedett, amelyeket az alábbi rövid módon jelölnek:

 • 3.1.1

 • 3.1.2

 • 2.1.2

Ahogyan a forrasznyagoknál, a folyósítószereknél is figyelni kell a helyes jelölésre:

 • Gyártó – vagy szállító jele

 • MSZ EN 29454

 • Folyósítószer típusának rövid jele

 • RAL minőségjel

 • DVGW-jel


Lágyforrasztó paszta

Folyósítószer helyett lágyforrasztó paszta is használható. A lágyforrasztó paszták porformájú lágyforrasz anyagból és folyósítószerből állnak. Előny: a forrasztás munkahőmérséklete a forrasztó paszta felolvadásából felismerhető (ezüstszín).

A folyósítószer adatainak kiegészítéseképpen a lágyforrasz pasztákat az MSZ EN 29453 szerinti rövid jellel és a fémtartalommal jelölni kell.

Folyósítószer lágyforrasztáshoz: 

Folyósítószer MSZ EN 29454 szerint Hőmérséklettartomány (°C)
3.1.1. 150-400
3.1.2 150-400
2.1.2 150-400

 

Az első szám jelöli a típust (pl. 3=szervetlen), a második szám a "bázist" (pl. 1=vízben oldódó), a harmadik szám a hatóanyagot, amelyik felmelegítés során a kémiai reakciót beindítja.

Ivóvízszerelésnél a lágyforrasztáshoz alkalmazott folyósítószer maradványa hideg vízben oldódó (kimosható) kell legyen. A DVGW jel a folyósítószer dobozán igazolja, hogy ez a követelmény teljesül.

Share >